user_mobilelogo

Gassvettreglene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har sammen med 
gasselskapene utarbeidet grunnleggende regler for bruk av gass.

Sjekk av apparater

Gasslekkasjer kan føre til brann og eksplosjon. Dersom gassapparater
brukes innendørs med dårlig lufting, kan forbrenningen føre til at
oksygenet forbrukes slik at personer som oppholder seg i rommet
kan bli kullosforgiftet og kvalt.

Sjekk gassgrillen før bruk

Før du tar i bruk gassgrillen etter vinterdvalen, bør du rengjøre og
sjekke den nøye. Sjekk også at pakningen på flaska er hel og uten
urenheter. Gasslekkasjer kan føre til brann!

Tom for gass? Slik bytter du gassflaske til grillen

De fleste ulykker med gassgrill skjer fordi det lekker ut gass mellom
gassflasken og regulatoren. Vi viser deg hvordan gassflasken skal
byttes trygt og riktig.

Propanflasker

Gassflasker finnes i forskjellige størrelser og utforminger. Til små gassforbrukende
anlegg brukes normalt flasker av aluminium, stål eller komposittmateriale.

Sikkerhet ved propan oppvarming

Det er viktig å gjøre en tilfredstillende kontroll av alt type gass utstyr
før bruk. Her er en enkel huskeliste.