user_mobilelogo

Tom for gass? Slik bytter du gassflaske til grillen

De fleste ulykker med gassgrill skjer fordi det lekker ut gass mellom
gassflasken og regulatoren. Vi viser deg hvordan gassflasken skal
byttes trygt og riktig.

Hvis det oppstår lekkasje av propangass mellom gassflasken og regulatoren (koblingen), kan gassen antenne, flaska ta fyr og/eller eksplodere. 

Lekkasje unngår du hvis først koblingen og låseringen trykkes ordentlig ned.

Slik skal du på en riktig og sikker måte sette regulatoren på gassflaska. (Kilde og Bilde: DSB)

  • Fjern eventuell forsegling på gassflasken. Ikke bruk kniv eller noe som kan skade pakningen. Sjekk at pakningen på flasken er hel, ren og myk.
  • Plasser regulatoren over gassflasken. Pass på at bryteren på toppen av regulatoren (regulatorbryteren) er stengt, slik at rødt flammetegn er ned.
  • Press låseringen opp og sett regulatoren ned på flaskeventilen.
  • Trykke låseringen ned med begge hender til den går i lås (et lite klikk). Løft i regulatoren og sjekk at den er på plass. Deretter kan du igjen åpne regulatorbryteren (rødt flammetegn opp)

Regulatorbryteren skal være stengt når apparatet ikke er i bruk. Når du ikke skal bruke gass på en stund, skal regulatorbryteren på toppen vippes over eller regulatoren kobles fra.