user_mobilelogo

Sjekk gassgrillen før bruk

Før du tar i bruk gassgrillen etter vinterdvalen, bør du rengjøre og
sjekke den nøye. Sjekk også at pakningen på flaska er hel og uten
urenheter. Gasslekkasjer kan føre til brann!

 

For å unngå uhell og skader, bør du ta deg tid til noen minutters vedlikehold og kontroll før du starter grillsesongen.

 

Slanger og koblinger må sjekkes nøye for å se om det er lekkasje. Det kan man gjøre ved å påføre lekkspray eller såpevann. Dersom det oppstår bobledannelser, er det lekkasje. I så fall må ventilen lukkes og holdes avstengt inntil feilen er rettet.

En god regel er å bytte ut slangene minst hvert annet år. De må likevel sjekkes jevnlig og byttes ut oftere hvis det er sprekkdannelser. Det er viktig at slangene man benytter er beregnet for gass. Tomme gassflasker kan byttes her. 

Under transport skal gassflaskene stå oppreist. Det er viktig at gassflaska er koblet riktig til regulatoren. Feil montering av regulatoren på toppen av gassflaska kan føre til lekkasje og brann.

Lukk ventilen før du setter på regulatoren, og sørg for at låseringen klikker på plass.

Under grilling bør gassflasken stå ved siden av og i litt avstand fra grillen. Da er det lettere å komme til og få stengt gasstilførselen ved behov. Gassgrillen må kun brukes på den måten som er forutsatt. Derfor er det viktig å ta vare på bruksanvisningen og sette seg godt inn i riktig bruk og vedlikehold av produktet.