user_mobilelogo

Sikkerhet ved propan oppvarming

Det er viktig å gjøre en tilfredstillende kontroll av alt type gass utstyr
før bruk. Her er en enkel huskeliste.

 

  • Kontroller at gassovnen har riktig type trykkregulator og propanflaske (se bruksanvisningen for apparatet).
  • Kontroller apparatene samt utstyret regelmessig.
  • Hold apparat og utstyr rent.
  • Steng ventilen på gassflasken når du ikke bruker gassovnen.
  • Oppbevar alltid flasken stående.
  • Oppbevar flasken utilgjengelig for barn.
  • Sørg for at flasken ikke utsettes for varme eller kan utsettes for skade.
  • Husk å kontrollere slangene og ventilene regelmessig.
  • Propanslangene (orange av farge) må være godkjent for propangassbruk og må kunne brukes i temperaturer på ned til –30 °C.