user_mobilelogo

Propanflasker

Gassflasker finnes i forskjellige størrelser og utforminger. Til små gassforbrukende
anlegg brukes normalt flasker av aluminium, stål eller komposittmateriale.

 

 

En typisk flaskegassinstallasjon består av: 
En gassflaske tilsluttet en regulator, som reduserer trykket fra flaske til utstyr
En avstegningsventil montert på regulatoren
En slangeforbindelse, som forbinder gassutstyret med gassflasken
Gassutstyr i form av komfyr, kokeplate, varmeovn, kjøleskap, grill, terrassevarmer, lampe, peis osv.

Fylling og transport av gassflasker
Gassflasker kan kjøpes mange steder, blant annet på bensinstasjoner. Fylling av flaskene kan bare foretas av kompetent personell på godkjente fyllstasjoner. I forbindelse med fylling skal tilstanden til både flasken og ventilen kontrolleres. Ved transport er det viktig at flaskene står oppreist.

Oppbevaring
Man kan oppbevare to flasker på inntil 11 kilo hver i en boenhet. Siden gassen er tyngre enn luft, må gassflaskene ikke oppbevares i kjeller. Ved en eventuell lekkasje vil gassen samle seg nede langs gulvet, og det skal ikke mer enn en liten gnist til for å antenne gassen. Gassflasker skal heller ikke oppbevares på loftet. Innendørs skal gassflaskene oppbevares stående på stabilt underlag i et luftig skap. Utendørs skal skapet i tillegg være av ubrennbart materiale. Det må være god avstand til antennelseskilder, og flaskene skal ikke utsettes for varmepåvirkning.

Bytte av flaske
Når det skiftes flaske, skal tilkoblingens gasstetthet kontrolleres nøye. Sørg for at regulatoren er korrekt montert og fastlåst på flasken før ventilen åpnes. Flasken bør byttes i friluft eller der det er god ventilasjon.